AZƏRBAYCAN SİMVOL KODLARI

AZƏRBAYCAN SİMVOL KODLARI

Ç   -   Ç

ç   -   ç

Ə   -   Ə

ə   -   ə

Ğ   -   Ğ

ğ   -   ğ

İ    -   İ

ı    -   ı

Ö   -   Ö

ö   -   ö

Ş   -   Ş

ş   -   ş

Ü   -   Ü

ü   -   ü